صادرات چرم و محصولات زیبای چرمی


 

برای آنکه در زمینه صادرات چرم و محصولات زیبای چرمی دستی داشته باشید مواد اولیه را از شرکت لیا چرم تهیه نمایید.

یک مشک چرمی تاریخی منسوب به دوره ی سلجوقی، با هدف شناسایی عامل دباغی گیاهی و تان ن های موجود در ساختار چرم های تشکیل دهنده ی آن به روش آزمون نقطه ای و طیف سنجی انعکاس کل تضعیف شده مادون قرمز تبدیل فوریه ATR-FTIR) 9 ) مورد بررسی قرار گرفت. این اثر که متشکل از چند شکل چرم با ویژگ ی های مختلف است،

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : liacharms@gmail.com.

[ سه شنبه 19 بهمن 1399 ] [ 1:6 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 73 ] [ نظرات () ]
صادرات چرم کیفی و کفشی


 

برای آنکه برای امر صادرات چرم کیفی و کفشی د دیگر چرم ها دستی داشته باشید و موفق باشید می توانید از محصولات شرکت لیا چرم استفاده نمایید.

دسته بندی چرم ( سورتینگ ): در این مرحله پوستها بر اساس تعداد براک ( پارگی )، سطح پوست، یک نواختی، ضخامت و جنس سالامبور بسته بندی و درجه گذاری می شوند . این عملیات توسط کارگران بسیار ماهر انجام گرفته و معمولاً 10 درصد از پوستها به عنوان درجه یک بسته بندی می شوند و سایر آنها در درجات پایین تر قرار می گیرند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162137 ایمیل : liacharms@gmail.com.

[ یک شنبه 10 بهمن 1399 ] [ 22:58 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 80 ] [ نظرات () ]
دلایل کاهش صادرات چرم گاوی


 

دلایل کاهش صادرات چرم گاوی را می توانن در متن زیر مطالعه نمایید.

 در بخش چرم گاوی با توجه به اینکه امکان صادرات وت بلو وجود نداشته کاهش چشمگیری صادرات از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزش مشاهده می شود و بررسی های انجام شده عوامل ذیل را تاثیرگذار درکاهش صادرات چرم گاوی را نشان می دهد .

1 تغییرات شدید درقیمت مواد اولیه (خام و مواد شیمیایی)

2 نا مناسب بودن کیفیت پوست خام ( استحصال ، نگهداری ، توزیع )

3 عدم وجود نیروی های کارآمد در تولید و مدیریت 

4 تولید در کمیت های پایین

5 عدم ثبات در نرخ ارز

6 عدم حضورمستمر و مداوم در بازارهای جهانی

7 فقدان شرکتهای بازاریابی حرفه ای و مدیریت صادرات

8 عدم ثبات در قوانین گمرکی ،بانکی،صادراتی

9 عدم استراتژژی صادراتی در بخشهای خرد و کلان.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com.

[ جمعه 17 دی 1399 ] [ 17:7 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 86 ] [ نظرات () ]
صادرات چرم طبیعی گوسفندی


 

صادرات چرم طبیعی  از جمله چرم گوسفندی ، گاوی، بزی و ... به تمامی کشورها امکان پذیر است.

درچرم گوسفندی صادرات که به صورت خام و در مراحل ابتدایی تولید انجام شده می توان ازابتدای سال 2931 تا 2931 رشد صادراتی را مشاهده نمود که از سال 2931 هم از نظر وزنی و هم از لحاظ ارزش سیر صعودی داشته و به صورت سالامبور و وت بلو صادر گردیده است که اگر این تولیدات در مراحل نهایی تولید یعنی بصورت کراست و تکمیل شده صادر شده بود داری ارزش افزوده به مراتب بالاتری را به این بخش اختصاص داده بود که لزوم سوق تولید از مراحل ابتدایی به سمت چرم تکمیل شده کاملا محسوس می باشد. ولی در بخش چرم گاوی با توجه به اینکه امکان صادرات وت بلو وجود نداشته کاهش چشمگیری صادرات از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزش مشاهده می شود و بررسی های انجام شده عوامل ذیل را تاثیرگذار درکاهش صادرات چرم گاوی را نشان می دهد .

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com.

[ سه شنبه 14 دی 1399 ] [ 1:19 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 79 ] [ نظرات () ]
صادرات چرم ایرانی اعلا


 

برای آنکه صادرات چرم ایرانی اعلا را داشته باشید از ما همکاری نمایید.

در حال حاضر از محل صادرات این 14 جلد پوست گوسفند رقم 60 الی 70 میلیون دلار عاید کشور می شود که چنانچه صنایع چرمی توسعه و به روزسازی شوند امکان استحصال 110 الی 120 میلیون فوت مربع چرم جهت استفاده در البسه، کیف و کفش به دست خواهد آمد .

میزان چرم قابل استفاده در بازارهای جهانی با میانگین پایه قیمتی دو دلار فروخته شود میزان ارزآوری کشور از محل صادرات چرم که مواد اولیه صنایع چرمی جهان است به 250 میلیون دلار خواهد رسید که معادل سه برابر شدن ارزش افزوده تولید و صادرات پوست و سالامبور است.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com.

[ جمعه 10 دی 1399 ] [ 12:53 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 87 ] [ نظرات () ]
صادرات چرم مصنوعی و محصولات


برای امر صادرات در زمینه انواع محصولات چرمی به شما پیشنهاد می کنیم که از چرم های ما خریداری نمایید.

صادرات پوست و چرم از اغلب شهرهای ایران به روسیه و عثمانی و هند رونق بسیار داشت. علاوه بر همدان شهر های تبریز و اصفهان نیز در تولید و صادرات چرم سهم بسزایی داشتند. در عین حال به علت مسایل شرعی تجارت چرمهایی که توسط غیر مسلمانان تولید می شد در دست ارمنیان بود.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com

[ یک شنبه 5 دی 1399 ] [ 17:24 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 89 ] [ نظرات () ]
صادرات چرم و محصولات چرم


 

برای اطلاع از نحوه صادرات چرم و محصولات چرم مطالعات  انجام دهید.

متفکرآزادان و همکاران در تحقیقی با استفاده از تحلیل تاکسونومی عددی به بررسی مزیت نسبی و اولویتبندی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ایران در بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران طی دوره 2006-2002 صادرات پوست و چرم دارای مزیت نسبی است و رقبای عمده ایران در این گروه کالایی، عمدتاً کشورهای در حال توسعه نظیر اتیوپی، پاراگوئه، هایتی و آرژانتین هستند. همچنین کشورهای هنگ کنگ، برزیل، اروگوئه و چین به عنوان بازارهای اولویت دار برای صادرات این محصول شناسایی شدند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com

[ چهار شنبه 1 دی 1399 ] [ 18:16 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 93 ] [ نظرات () ]
صادرات چرم به کشورهای جهان


 

مزیت صادرات محصولات چرم به کشورهای جهان بیشتر از خام فروشی است.

کشورمان سا لهاست که مزیت صادراتی محصولات چرمی را بخام فروشی به دیگر کشورها تقدیم کرده است. در حال حاضر بازار محصولات چرمی در دنیا با کسادی روبرو است از این رو صادرات و تولید سالامبور در کشور نیز که تنها دارای ارزش افزوده یک درصدی بود دچار نوعی رکود و کسادی شده است. بررسی چرخه تولید محصولات چرمی در کشور نشان م یدهد که در صورت حمایت از صنعت چرم کشور امروز م یتوانستیم از جمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات چرمی از جمله کیف، کفش و البسه باشیم که ارزش افزوده 200 برابر نسبت به تولید و صادرات سالامبور دارد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com

[ دو شنبه 29 آذر 1399 ] [ 8:27 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 85 ] [ نظرات () ]
صادارت چرم طبیعی و مصنوعی


 برای داشتن صادرات انواع چرم مصنوعی و طبیعی می توانید از ما درخواست نمایید.

توجه به اولویت بندی بازارهای هدف یکی از راهبردهای اساسی در توسعه ی بازار و حضور در بازارهای بین المللی است. فهرست ارائه شده در این تحقیق می تواند چارچوبی مناسب برای برنامه ریزی بهتر جهت افزایش صادرات پوست و چرم ایران فراهم آورد. بر اساس یافته های تحقیق برخی از کشورها از قبیل هنگ کنگ، امریکا، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، فرانسه، ایتالیا و کره جزء اولویت های بازارهای هدف صادراتی قرار دارند. با این حال عمده ترین کشورهای واردکننده ی پوست و چرم ایران طی دورهی زمانی مورد مطالعه بلژیک، ایتالیا، ترکیه، سوئد، پاکستان، امارات، سوئیس، چین و جمهوری آذربایجان می باشند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com

[ جمعه 26 آذر 1399 ] [ 20:1 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 83 ] [ نظرات () ]
صادرات عمده چرم اثاثیه


 

در امر صادرات عمده انواع چرم ها اثاثیه و لوازم مصرفی مانند لباس و مبلمان و دیگر وسایل می توانید از محصولات شرکت تولیدی استفاده نمایید.

حداقل میزان مقاومت به گسیختگی برای چرم رخ دار، 170 ، چرم مبلمان و لباسی از پوست شترمرغ را به ترتیب و 200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد . چرم لباسی ، چرم گاوی، چرم رویه و آستری کیف باید به ترتیب حداقل 40 و 30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مقاومت ،180 ،150 داشته باشند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر مرکزی : 02833686164. فاکس : 02833162 137 ایمیل : liacharms@gmail.com

[ پنج شنبه 25 آذر 1399 ] [ 21:47 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 84 ] [ نظرات () ]
صفحات وب