بازار فروش مستقیم پارچه نمدی


شرکت صنعت ساغر صافی لیا در زمینه فروش مستقیم انواع پارچه های نمدی رنگی برای مصارف مختلف در بازار مشغول به فعالیت می باشد.

این پارچه ها را با دست با نخ معمولی )همان قرقره های خیاطی( یا نخهای گوبلن )دمسه( یا عمامهای و همچنین با چرخ خیاطی بهراحتی میتوان دوخت. برای دوخت قسمتهایی که نمیخواهید هنگام دوخت دیده شوند یا گرههای زده شده زیر کار بهتر است از نخ نامرئی استفاده کنید.حسن دیگر استفاده از نخ نامرئی آن است که دیگر نیازی به خرید نخ ها در رنگ های مختلف ندارید. می توانید تعدادی از رنگ های اصلی و زیبا را که برای تزیین بیشتر استفاده دارند خریداری کرده و باقی کارها را با نخ نامرئی بدوزید.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

برچسب ها: بازار پارچه نمدی ,
[ دو شنبه 16 اسفند 1399 ] [ 11:46 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 172 ] [ نظرات () ]
سفارش خرید پارچه نمد


جهت سفارش خرید انواع پارچه های نمدی می توانید از شرکت صنعت ساغر صافی لیا در خواست دهید و با قیمت و در کم ترین زمان ممکن به میزان تیراژ مورد نیاز شما پاسخگو باشیم.

صنایع دستی هر سرزمین، نماینده ی بخشی از فرهنگ آن سرزمین است. انسان سنتی با نهایت بهره گیری از مواد و مصالح پیرامون خود، برمبنای دانش های بومی ، و شناخت نیازهای فطری و اجتماعی ، اقدام به تولید ابزار و وسایل مورد نیاز خود نموده و نهایت ذوق و سلیقه ی خود را به منظور ایجاد کیفیت ساختاری و هنری برای ساخت این وسایل و لوازم به کار برده است.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ دو شنبه 16 اسفند 1399 ] [ 1:42 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 166 ] [ نظرات () ]
خرید پارچه نمدی در قزوین


جهت خرید انواع پارچه نمدی در قزوین و دیگر استان ها کافیست با ما تماس بگیرید و از قیمت های بی بدیل ما اطلاع یابید.

فرایندهای معمول صنعت نساجی شامل این موارد است: طراحی الیاف یا کشت یا پرورش دام برای تهیه الیاف طبیعی، ریسندگی به معنای تولید الیاف مصنوعی از محلول پلیمری یا مذاب پلیمری و یا تولید نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، مرحله بعد بسته به نوع پارچه ها فرایند ها متفاوت است. در برخی از لباس ها مانند شلوارهای دنیم )لی( رنگرزی نخ قبل از بافت انجام می شود. در بعضی بافتها مواد پلیمری مذاب یا الیاف مستقی ًما به پارچه تبدیل می شوند. مرحله بافندگی نخ به روشهای مختلف و تهیه پارچه، عملیات رنگرزی و تثبیت گرمایی و شیمیایی پارچه صورت می گیرد که به آن فرایند تکمیل اطالق می شود.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

برچسب ها: خرید پارچه نمدی ,
[ دو شنبه 16 اسفند 1399 ] [ 1:40 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 166 ] [ نظرات () ]
خرید اینترنتی پارچه نمدی


برای آنکه بتوانید از نحوه خرید اینترنتی و ارسال سفارش انواع پارچه نمدی رنگی به صورت عمده اطلاع یابید می توانید با شرکت لیا هوم در تماس باشید.

در محصوالت مدرن صنعت نساجی عالوه بر خصوصیات استحکامی روی خواص دیگری مانند جذب مواد، عبور یا دفع مواد نیز کار شده است. به چنین محصوالتی منسوجات هوشمند اطالق می شود. کلمه هوشمند همیشه درست استفاده نمی شود. لباسهای هوشمند، لباسهایی نیستند که فکر کنند یا برای شما چای درست کنند یا کتاب بخوانند. لباس های هوشمند یک قابلیت ویژه دارند. برای مثال به نخهای کشسان به خاطر خواص ارتجاعی فوق العاده می توان هوشمند گفت، می توان بارها و بارها آن را کشش داد و باز بتواند خواص ارتجاعی خود را حفظ کند. این نخها وارد لباس شده و لباس را کشسان می کنند. در تصویر قسمتهای زرد و قرمز تصویر نخ الیکرا نشان داده شده است. این نخ به همراه یک بافت از نخهای نایلون استفاده شده است.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ دو شنبه 16 اسفند 1399 ] [ 1:38 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 86 ] [ نظرات () ]
فروش پارچه نمد در شهر نمد


جهت اطلاع از فروش انواع پارچه نمد در شهر نمد از شرکت ما در خواست نمایید.

منسوجاتی هستند که می توانند در سرما ما را گرم نگه دارند و در گرما خنکمان کنند یا راحتی الزم را برای ما فراهم آورند. آنها می توانند نیمه رساناهای سازنده قطعات الکترونیکی را در برداشته باشد یا یک اثر رنگی ویژه از خود نشان دهند. خیلی از منسوجات هوشمند در انواع پوشاک استفاده می شوند و هدف آنها ایمنی یا بهداشت یا راحتی است. توسعه منسوجات هوشمند نظامی نیز بسیار مهم است. لباسهایی که در شرایط سخت و حمالت از بدن محافظت می کند یا لباسهایی که تغییر رنگ می دهند، از جمله کاربردهای مطرح نظامی هستند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

برچسب ها: فروش نمد ,
[ دو شنبه 16 اسفند 1399 ] [ 1:36 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 60 ] [ نظرات () ]
فروش پارچه نمدی اعلا


جهت اطلاع از قیمت فروش پارچه نمدی اعلا با ضخامت یکنواخت در شرکت ما می توانید از با بهترین شرایط خریداری نمایید.

میزان جذب آب باالي الياف سلولزی عالوه بر وجود کانال های ریز مویینه میکرومتری در ساختار لیف، به خاطر وجود گروههاي زياد آبدوست )OH )با بار منفي نیز است. اين گروهها در طول ساختار کربوهيدرات ليف قرار دارند. از سویی الکترونهاي اليه آخر اتمهاي کربن که نانورشته ها از آنها ساخته شده اند، پیوندهای کواالنسي غیرقطبي تشکيل داده اند، در نتيجه به مولکولهاي قطبي آب تمایلی ندارند و اتصال نمي يابند )طبیعت قطبی با طبیعت غیرقطبی سازگار نیست(. بنابراين اتصال پايدار این نانورشته های کربني آبگریز به الياف پنبه، خواص آن را از آبدوست به آبگريز تغيير مي دهد. به این شکل پارچه هایی تولید می شود که آب را به خوبی دفع می کند. این محصول، نتیجه تالش یک شیمیدان باتجربه بود .

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865

[ دو شنبه 16 اسفند 1399 ] [ 1:34 ] [ مهری جلالی فر ] [ بازدید : 167 ] [ نظرات () ]
صفحات وب